4-Kløver-Klyngen

På Bornholm får lokalsamfund inde i landet karakter af "indkant" modsat byerne langs kysten. Det ønsker den første landsbyklynge på Solskinsøen, 4-Kløver-Klyngen, at gøre noget ved

Byerne inde i landet nyder ikke godt af turismen og den afledte omsætning på samme måde som byerne langs kysten. Samtidig er udbuddet af offentlig og privat service centraliseret andre steder på øen. Byerne i området er derfor under pres i forsøget på at overleve med de basale servicefunktioner i behold. Det får nu fire landsbyer til at tage kampen op. I ansøgningen til projektet skriver de bl.a.: ”Vi vil etablere en klynge (4-Kløver-Klyngen, red.), fordi vi forstår vigtigheden af, at vi bruger hinandens tilbud, og for at sikre, at vi også består fremadrettet.”

4-Kløver-Klyngen består, som navnet antyder, af fire landsbyer. De tre af dem, Nyker, Klemensker og Rø, ligger som små stationsbyer langs en tidligere jernbane, mens den fjerde landsby, Aarsballe, ligger længere mod øst, hvor den dog er en del af Klemensker Sogn.

I området er man udfordret af, at der ikke længere er en folkeskole og kun en dagligvarebutik. Det gør, at borgerne i større eller mindre grad orienterer sig mod andre byer. Men de basale servicefunktioner findes stadig i området, som bl.a. rummer en hal, et foreningsbaseret fitnesscenter, et svømmebad, en vuggestue, en børnehave, en friskole og Bornholms Ungdomsskole. Der er desuden et stort opland, som fortrinsvis er landbrugsområde med mange store landbrugsvirksomheder og øens eneste mejeri: Bornholms Andelsmejeri.

Området er også kendetegnet ved en smuk natur, som tiltrækker både turister og lokale: Døndalen med Danmarks største vandfald, Helligdomsklipperne med bl.a. Den Sorte Gryde, Rø Plantage med sprækkedalene, søer og kuperet skov samt Spellinge Mose, hvor der er et meget rigt fugleliv.

I dag er der et godt foreningsliv i alle fire landsbyer. Mange foreninger samler borgerne om aktiviteter, arrangementer og udflugter, men det foregår primært i de enkelte landsbyer. Der er behov for en stor og kontinuerlig indsats til for at sikre at borgere orienterer sig ind i området og får et tilhørsforhold til hele området.