Den Bette Trekant & Co.

Landsbyklyngen Den Bette Trekant & Co. vil finde nye veje for udvikling og nytænkning for derigennem at genskabe fortællingen om det gode liv på landet.

Siden 2014 har landsbyerne Voerså, Lyngså og Præstbro samarbejdet under navnet ”Den Bette Trekant & Co.”. Nu mener de, at tiden er moden til, at samarbejdet skal udvides og videreudvikles til en landsbyklynge med flere nye aktører. På den måde kan endnu flere være med til at sætte nye mål og få virkeliggjort en række konkrete initiativer.

Landsbyklyngen består af som nævnt at landsbyerne Voerså, Lyngså, Præstbro og derudover landsbyerne Ørtoft, Stidsholt og Mølholt med opland. Klyngen er geografisk placeret i den sydlige del af Frederikshavn Kommune. Mod øst grænses klyngen af Kattegats kystlandskaber; mod syd ligger udstrakte hedeområder og indlandsklitter; mod vest afgrænses klyngen af Motorvej E45; og mod nord af Sæby.

I landsbyklyngen ser man mange perspektiver i samarbejdet: ”Ultimativt vil vi gerne synliggøre – både for alle dem, som bor her, dem som kommer på besøg eller dem som overvejer at flytte hertil – hvor dejligt det er i ”Den Bette Trekant & Co.”,” skriver de bl.a. i ansøgningen til projektet.  

Området er ca. 30 minutters kørsel fra Aalborg og med de naturgivne omgivelser samt de rekreative muligheder kombineret med overkommelige boligpriser, rummer området et stort uudnyttet potentiale. Både i forhold til at tiltrække ”udflyttere” fra Aalborg-området og i forhold til at fastholde nuværende borgere. 

”Vi vil sætte ”Den Bette Trekant & Co.” på landkortet og vise vejen for andre lokalsamfund. Ved at gå sammen og handle i fællesskab, vil vi finde nye veje for udvikling og nytænkning og genskabe fortællingen om det gode liv på landet,” pointeres der i ansøgningen.