Fyns Søland

Med udgangspunkt i naturområdet Tarup-Davinde ønsker Landsbyklyngen Fyns Søland at skabe en fælles identitet. En identitet, som en samlet grøn og rekreativ forstad tæt på Odense, der kan tilbyde varierede by- og landsbyformer.

Naturområdet Tarup-Davinde, som er placeret på grænsen mellem Odense og Faaborg-Midtfyn Kommuner, er centrum og omdrejningspunkt for landsbyklyngen Fyns Søland. I landsbyerne omkring Tarup-Davinde har man længe samarbejdet om at udvikle de gamle grusgrave til et sammenhængende natur- og fritidsområde. Det er i dag en rekreativ attraktion med over 70 bade-, grundvands- og fiskesøer, stier, mountainbikeruter, ridestier, shelters og meget mere. Der er udarbejdet en struktur- og helhedsplan for området, der hedder Over sø og land, og derfor er titlen på det nye klyngesamarbejde Fyns Søland.

Indtil nu har man i meget begrænset omfang grebet muligheden for at samarbejde på tværs af landsbyerne og udnytte naturområdet Tarup-Davinde til at skabe en fælles identitet, hvilket man nu ønsker i form af en identitet som en samlet grøn rekreativ forstad tæt på Odense. Et område, som kan tilbyde varierede by- og landsbyformer med en stor variation i bosætningsformerne.

Landsbyklyngen tager udgangspunkt i at udnytte naturområdets potentialer og vil arbejde med en fælles identitet. Derudover åbner samarbejdet også op for muligheden for at sætte fokus på infrastruktur, kultur- og fritidsmuligheder.

Der er bl.a. behov for at sikre, at den offentlige transport fungerer i området og går på tværs af kommunegrænser, hvor dette er mest hensigtsmæssigt. Der er desuden behov for at sikre, at landsbyerne fremadrettet har aktive foreninger, kultur-, idræts- og forsamlingshuse. Der er vækst nogle steder, men andre steder er foreninger og aktivitetshuse under pres og enkelte lukker ned.

Hvis landsbyklyngen Fyns Søland skal matche de samværsformer og aktiviteter, som borgerne efterspørger, er der behov for at nytænke og udvikle aktivitetsudbuddet. Det skal i langt højere grad ske mere koordineret og i et samarbejde på tværs af landsbyerne, således at vi kan supplere hinanden og ikke ”udkonkurrere” hinanden lokalt,” skriver de i ansøgningen.