Gudmekongens land

I landsbyklyngen med det majestætiske navn ønsker man, at finde frem til, fortælle, og synliggøre klyngens fælles historie. Det skal gøre den interessant for både borgere, tilflyttere og turister.

Klyngens majestætiske navn trækker forbindelser til områdets historie. Bemærkelsesværdige arkæologiske udgravninger viser, at der i bronzealderen var et stort fyrstesæde og en central kysthandelsplads med forbindelser til hele Europa i området. I Gudmekongens land vil man genfinde tidligere tiders stolthed og blive genstand for opmærksomhed igen. Guldskattene er for længst gravet op og bragt i sikkerhed på Nationalmuseet, men endnu flere værdier skal gennem fællesskab og et velfungerende klyngesamarbejde bringes frem i lyset, så de kan give nyt liv og skabe en ny fortælling for området.

 

Klyngen består af fire hovedlandsbyer: Gudme (922 indb.), Gudbjerg (478 indb.), Hesselager (876 indb.) og Oure (535 indb). Herudover en række mindre landsbyer. Der bor samlet godt 5602 indbyggere i landsbyklyngen. Den afgrænses geografisk af Nyborg mod nord, Langelandsbæltet mod øst og mod syd åbner klyngen op mod resten af Svendborg Kommune, men lader Vejstrup Ådal udgøre den fysiske afgræsning.

Klyngen er opstået i et område, som af flere grunde har en særlig samhørighed. Eksempelvis blev skolerne i Gudbjerg, Gudme og Hesselager i 2011 organisatorisk sammenlagt til Stokkebækskolen. Derved blev kimen lagt til et samarbejde mellem tre lokalområder. Derudover har Kirkerne i Gudbjerg, Gudme, Brudager, Hesselager, Oure, Vejstrup og Lundeborg en lang tradition for et tæt samarbejde.

 

I klyngens geografi er der nok at fortælle og synliggøre. Området byder på et varieret natur med et bakket landskab, en uspoleret kyststrækning, kalkgrave ved Klintholm, vandreruten Ø-havsstien, skov og mange vandløb. I klyngen vil man udnytte de mange muligheder det giver for at udvikle outdoor og kyst turisme. Området er desuden kendt for det stærke foreningssamarbejde, GOG (Gudbjerg, Oure og Gudme) og Skolerne i Oure.