Hærvejsklyngen

I fem landsbyer i Vejen Kommune har man nået en erkendelse af, at de er nød til at samarbejde, hvis de vil udvikle sig. Særligt vil de gennem samarbejdet have fokus på at øge turismen og bosætningen i området.

I den nordlige del af Vejen Kommune er der fem lokalsamfund, som alle i deres individuelle udviklingsplaner har fokus på turisme og bosætning. De fem landsbyer Bække, Gesten, Gjerndrup, Hovborg og Lindknud er blevet enige om, at de skal arbejde sammen som en landsbyklynge, hvis de skal lykkes med at øge turismen og bosætningen i området.

Et samarbejde der signalerer, at man vil hinanden og ved, at vil man lykkes med turisme- og bosætningstiltag i dette område, er det nødvendigt at løfte i flok.” Sådan beskrives samarbejdet i ansøgningen til projektet, hvor de endvidere skriver, hvad det betyder for hhv. tilflytteren, turisten og borgeren: 

Tilflytteren vil flytte hertil, fordi hele området summer af liv, og der er et rigt foreningsliv. Hvad enten det foregår i den landsby, man slår sig ned i, eller i nabolandsbyen.” 

Turisten vil besøge området, fordi der er et rigt og varieret udbud af oplevelser, der fremstår koordinerede og professionelle.”

Borgerne vil opleve et generelt kvalitetsløft i hverdagen, de lærer hinanden at kende, og i fællesskab kan de fremtidssikre landsbylivet i alle fem lokalsamfund.”

Man er i landsbyklyngen samtidig bevidst om, at hvis man skal lykkes med de to udviklingsområder turisme og bosætning, så kræver det, at de lærer hinanden meget bedre at kende og styrker sammenhængskraften – og udvikler en mental opfattelse af, at man bor i en stor landsby bestående af fem nabolag. Derfor er et tredje fokusområde for landsbyklyngen at man internt i klyngen skaber kendskab til hinanden.

Landsbyklyngen er placeret tæt på Billund og har en række seværdigheder, der kan arbejdes med i projektet. Disse indbefatter bl.a. Hærvejen og Drivvejen, Kyst til Kyst stien, Holme Å, Københavnerplantagerne, Vittrup Baun, Staushede plantage, Tranekær Mose samt Enghave dyre- og naturpark.