Holstebro Kommune

I den nye landsbyklynge i Holstebro Kommune, som endnu ikke har fået et navn, ønsker man at kæmpe imod den demografiske udvikling ved at stå sammen som én fælles enhed.

I den vestligste del af Holstebro Kommune ligger landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum klemt inde mellem Nissum Fjord, Vesterhavet, Husby Sø, Madum Å og Husby Klitplantage. Det vindblæste og flade landskab er derfor kendetegnet af en bred biodiversitet bestående af både hav, fjord, skov og eng.

De fem landsbyer er udfordret af et faldende befolkningstal og en ændring i den demografiske sammensætning. Der bliver færre børn og unge og færre arbejdsdygtige, men flere ældre. Det medfører, at grundlaget for skoler, daginstitutioner, butikker, mødesteder og foreningslivet smuldrer. Den basale offentlige service findes stadig i dag i området, men der er en følelse af og en frygt for, at den service kan blive frataget borgerne. Det skaber en utryghed, som afholder folk fra at bosætte sig i området.

De fem landsbyer har dannet en fælles bestyrelse, der skal kæmpe mod den demografiske udvikling, styrke samarbejdet, sikre et samlet ståsted overfor kommunen og skabe aktiviteter, som giver borgerne kendskab til hinanden. Målet er på den måde at styrke landsbyerne udad såvel som indadtil.

Området er præget af mange sommerhuse, og man ønsker at invitere sommerhusejerne ind i arbejdet med at udvikle området. Derudover har man har fokus på også at involvere de østeuropæere, som bor i klyngens geografi.