Klynge Nord

I et naturskønt område i Ringsted Kommune er fire landsbysamfund gået sammen i en klynge, hvor man ønsker at fokusere på den gamle kulturhistorie såvel som de nye moderne tendenser. De anser begge dele som en forudsætning for bosætning og det gode liv på landet.

I et varieret landskab med Kværkeby Mose og Fuglereservat, Vigersdal Å, Haraldsted Sø, Allindelille Fredsskov samt Humleore, Ærtebjerg og Skjoldenæsholm Skovene har fire lokalområder i den nordlige del af Ringsted Kommune etableret en landsbyklynge. Området dækker Kværkeby-Fjellebro, Vigersted, Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allindemagle.

Livet i området udfolder sig på fundamentet af den gamle landbokultur og ved nye måder at være sammen i fællesskabet på. Her spiller de gamle kulturbærende institutioner som skolen, idrætsforeningerne og kirken sammen med et aktivt foreningsliv vigtige roller som mødesteder. Områdets borgere er meget bevidste om de betydelige naturværdier og det historiske fundament, som man værner om, og er stolte af at være beriget med.

I området er der allerede i dag et fællesskab omkring glæden ved at bo i naturskønne omgivelser med kulturmæssige værdier. Gennem klyngeprojektet kan der etableres en fælles platform for øget synlighed og brug af de rekreative værdier til glæde for såvel lokale borgere, tilflyttere, turister og almenheden.

Vi satser på udvikling frem for afvikling, og ser derfor klyngeprojektet som en mulighed for at fastholde og udvikle mulighederne for at bo på landet - arbejdspladser, indkøbsmuligheder, social service og bosætning. Endvidere ønsker vi at fremme nødvendig og sikker infrastrukturer som trafik og digitalisering. Digitalisering og ordentligt mobilnet er en forudsætning for bosætning uanset type,” skriver de bl.a. i ansøgningen.