Landet mellem fjordene

Klar kommunikation skal skabe en fælles identitet i Landet mellem fjordene. Det handler om at skabe én fælles indgang til landsbyklyngen og synliggøre, hvad byerne kan. Både sammen og hver for sig.

Klyngens godt 25 landsbyer ligger fordelt over et 20 kilometer langt bælte mellem de to fjorde Dybsø og Præstø Fjord på Sydsjælland. Fælles er, at landsbyerne kæmper med faldende børnetal og en stærk stigning i antallet af ældre over 80 år. Prognoser peger således på, at antallet af skolebørn vil falde fra 680 i 2015 til 598 i 2023, mens antallet af ældre over 80 år vil stige fra 135 til 225. 

Vi kan godt mærke, at der sættes flere huse til salg, end der bliver solgt. Der er stadig to skoler tilbage, men kommunen rasler med sablerne. Derfor er vi nødt til at sparke gang i en positiv udvikling, og det kan vi kun gøre ved at stå sammen,” fortæller formand for styregruppen bag projektet, Line Dahl Abildgaards.

Det  handler om samskabelse

I alt bor i dag 5.162 indbyggere i området, som er skåret midt over af en jernbane. Og mens den ene halvdel af klyngens erhvervsaktive borgere pendler mod Næstved, sætter den anden hver dag kursen mod Vordingborg.

At skabe en fælles identitet kræver derfor en massiv indsats, hvor både borgere, kommune og erhvervsliv løfter i flok.

Helt fra begyndelsen var formålet at samle borgerne om at formulere klyngens vision og konkrete tiltag. Det handler om 'samskabelse' og om, at borgere, politikere og administration tager ejerskab hele vejen rundt,” siger Anne-Line Møller, arkitekt og planlægger i Vordingborg Kommune. Som medlem af styregruppen har hun fulgt projektet fra begyndelsen og været med til at udvikle initiativer og projekter sammen med borgerne.

Projekter i støbeskeen

Undervejs er et bosætningsinitiativ, som sammen med erhvervslivet og områdets ejendomsmæglere skal markedsføre området udadtil. Idéen er at udvikle én samlet indgang, som skaber overblik over, hvad der findes af skoler og erhvervsliv, og som viser, hvad klyngens enkelte dele kan i forhold til hinanden.

Med et projekt kaldet "Kend din nabo" ønsker klyngen at skabe mulighed for, at byerne kan tage på besøg og præsentere sig for hinanden:

Borgerne inviteres til at lære hinanden at kende, og det kan foregå på mange måder. Jeg ved, der er planer om både orienteringsløb og gymnastikopvisning, men man kunne også forestille sig en fælles stjernetur eller andet, hvor man mødes og oplever noget sammen,” forklarer Anne-Line Møller.

En borgergruppe arbejder desuden på at få en dagligvarebutik til området, ligesom et fælles bykontor, hvor frivillige kan få sparring på deres projektidéer og hente hjælp til eksempelvis fundraising, er på tegnebrættet.

Fokuseret kommunikationsindsats

I første omgang har styregruppen haft svært ved at samle lokal opbakning og aktivere de frivillige kræfter. Og til det første borgermøde var der næsten flere repræsentanter fra styregruppen, end der var borgere. ”Vi er udfordret af at være en pendler-kommune, og det er en udfordring for mange borgere at få hverdagen til at hænge sammen, og så er det jo svært at finde kræfter til også at udvikle nye og fælles visioner,” siger Line Dahl Abildgaard.

Derfor har styregruppen iværksat en fokuseret kommunikationsindsats, som skal synliggøre klyngens arbejde og skabe begejstring om projektet på tværs af landsbyerne. En hjemmeside, der formidler landsbyernes fælles snitflader er blandt de første tiltag. En fælles aktivitetskalender skaber derudover overblik over de mange aktiviteter, som finder sted på tværs af hele klyngen.

Erfaringen er, at vi skal kommunikere så konkret som muligt for at nå ud til borgerne og skabe begejstring. Kommunikationen skal være klar og vise, at vi har arbejdshandskerne på,” slutter Line Dahl Abildgaard.