Landet mellem byerne

Landet Mellem Byerne vil gennem en række forskellige initiativer forsøge at lokke nye borgere til. Bl.a. vil de lave en oplevelsesrute gennem klyngen

I området Fuglebjerg, Sandved/Tornemark og omegn i den vestlige del af Næstved Kommune, står borgerne nu sammen og etablerer en landsbyklynge. De kalder klyngen Landet Mellem Byerne, fordi den er placeret midt mellem byerne Næstved, Slagelse, Sorø, Skælskør og Ringsted.

Den centrale beliggenhed ift. hovedbyerne betragter de som et stort plus for potentiel tiltrækning af nye tilflyttere, der ønsker at bo på landet og tage del i de mange fællesskaber og aktiviteter, der foregår der, men samtidig med nærheden til en af de større hovedbyer. Omkring det nye klyngesamarbejde siger de bl.a. i ansøgningen:  

Landet Mellem Byerne vil arbejde med at blive et område, der tør markere sig - og tør skabe forandringer gennem handlinger. Der skal udvikles en stærk klyngeidentitet - med respekt for det enkelte sted og dets potentialer, kvaliteter og særegne identitet. Det handler om at tale hinanden op – bruge landsbyernes styrker og potentialer og derigennem skabe en overordnet vision, som klyngens medborgere kan spejle sig i – som individ, som familie, som forening, som virksomhed, som institution, som landsby og ikke mindst som klynge.”

I klyngen skal ønsker de at arbejde med natur- og landskabsformidling, da der er mange unikke steder i området, som skal sættes i scene. Særligt ligger der et stort potentiale i at skabe en oplevelsesrute gennem klyngen, som både sætter fokus på natur og kulturarv, men som samtidigt derigennem implicit fungerer som et led i en bosætningsstrategi.