Langeland

På Langeland, hvor hele øen indgår i klyngesamarbejdet, skal der fokus på at styrke fællesskabsidentiteten.

Landsbyklynge Langeland dækker hele øen. Målet er at skabe sammenhæng og samarbejde på tværs mellem syd og nord. Sammenholdet mellem landsbyerne og lokalsamfundene uden for Rudkøbing skal udvikles, men i et tæt samarbejde med Rudkøbing.

Langeland består af mange små lokalsamfund med hver deres geografiske træk, kultur og identitet. Her er en tradition for at gøre tingene hver for sig, hvilket både er en styrke og en udfordring. En udfordring, de nu er klar til at tage op. I ansøgningen skriver de bl.a.:

 

Vi har brug for sammenhold, positive fællesskaber, driftighed og innovative tanker for at komme videre sammen og for at udvikle alle lokalsamfund i Landsbyklyngen Langeland”.

 

Langeland rummer en unik natur med nærhed til kyst og hav. Derudover er der en stærk kulturarv på øen. Det er en styrke i forhold til turisme og specielt natur- og kystturisme. Havnene på øen er aktive både som erhvervshavne med fiskeri og færgefart samt som lystbådehavne. Endvidere er der i hele landsbyklyngen utroligt mange frivillige og ildsjæle, der arbejder for vækst og udvikling i  nærområdet.

 

Langeland har et potentiale til at skabe udvikling på en lang række områder. Fx er der et stort udviklingspotentiale i de tomme bygninger og de mange huse, der er til salg til priser, hvor man får meget for pengene.

 

For at komme i mål med ønskerne til den fremtidige udvikling er det en forudsætning, at der er et godt samarbejde mellem kommune, virksomheder, borgere og frivillige. Et arbejder, som allerede er påbegyndt.