Forundersøgelse om muligheder og barrierer

For at kaste lys over muligheder og barrierer i at etablere landsbyklynger som udviklingsstrategi har Aalborg Universitet gennemført en forundersøgelse i samarbejde med Syddansk Universitet, DGI og Realdania.

Landsbyklynger kan fungere som udviklings- og styringsværktøj i planlægning i og for landsbyer. Det fremgår af kampagnens forundersøgelse - den er gennemført som et sammenlignende casestudie og udpeger generelle mønstre og tendenser.

Forundersøgelsen skaber en klar definition på landsbyklynger og sætter blandt andet fokus på:

  • Udbredelsen af landsbyklynger med fokus på netværk og samarbejder mellem landsbyer

  • Landsbyklyngernes muligheder og barrierer

  • Betydningen af mødesteder i danske landsbyer

Hent forundersøgelsen i pdf 

Forundersøgelsen er gennemført i 2015.