Sekretariat for landsbyklynger blev etableret i 2015 med oprettelsen af Pilotprojekt Landsbyklynger. Et samarbejde mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI. Pilotprojektet blev efterfulgt af Kampagnen Landsbyklynger, hvor 24 klynger fik støtte til etablering af en ny fælles organisatorisk enhed. Nu lukker Sekretariat for Landsbyklynger ved udgangen af 2022.

I syv år har DGI med stor succes driftet Sekretariat for Landsbyklynger. I alt er 29 klynger blevet etableret med sekretariatets hjælp, mens mangle flere klynger er kommet til undervejs og opstået på anden vis. Sekretariatet har bl.a. modtaget og behandlet klyngeansøgninger, ansat og hjulpet proceskonsulenter, sikret vidensdeling mellem klyngerne, faciliteret netværk, udarbejdet kortlægningsrapporter, etableret hjemmesider og meget, meget mere. Alt sammen i fællesskab og samarbejde med både kommuner og ikke mindst utallige fantastiske frivillige. Tak for det.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen
Både de første evalueringer af pilotprojektet og de hidtidige evalueringer af kampagnen viser, at landsbyer står stærkere, når de står sammen. Det som netop var tesen, før projekterne blev startet op, er blevet bekræftet gennem utallige eksempler. Det er nødvendigt at samarbejde, hvis enkelte lokalområder skal overleve og fortsat være attraktive for både nye og eksisterende borgere. Men det er også svært at starte en helt ny organisering op, og et samarbejde over sogne- og bygrænser kræver velvillighed hos befolkningen og et stort arbejde hos mange frivillige.

Kommunerne er afgørende for succesfulde samarbejder
Evalueringerne og erfaringerne fra de to projekter viser med al tydlighed også, at samarbejdet mellem klynger og kommuner er afgørende. Hvis ikke kommunerne bakker op om samarbejdet, så bliver det svært at etablere en bæredygtig klynge. Netop derfor har kommunerne helt fra start været en afgørende samarbejdspartner i de 29 klyngeprojekter, som er blevet realiseret i perioden fra 2015 til 2019. Tak til de kommuner som har været med, og som mange steder fortsat bidrager og yder en stor indsats.

Tre relevante nedslag
Efter syv års arbejde, 29 klynger, flere evalueringer fra bl.a. Aalborg Universitet og mange hundrede gode samtaler, så er det svært at lave en fyldestgørende kort opsummering og opsamling. I stedet vil nyhedsbrevet her give tre forskellige nedslag, som på forskellige måder viser både klyngernes forskellighed, deres potentiale og deres eksistensberettigelse

Nedslag 1: Mødestedernes store betydning
Mange landsbyklynger har siden deres etablering haft drømme om nye fælles mødesteder. Disse drømme lever fortsat mange steder og bl.a. ni mødesteder er støttet i Kampagnen Mødestedet, som fortsætter de kommende år. DGI drifter her fortsat Sekretariatet for Kampagnen Mødestedet som minimum frem til og med 2024. Enkelte klynger er allerede i mål med deres nye fælles mødesteder, og vi glæder os til at følge, hvordan de konkret kommer til at gøre en forskel lokalt. Fra forskningen på området såvel som de seneste syv års arbejde ved vi netop, at de lokale mødesteder har en helt central rolle i forhold til at skabe og facilitere samarbejde på tværs.

Nedslag 2: Udfordret af coronanedlukningerne
Mange klynger har de seneste år været udfordret på grund af de mange nedlukningen af det danske samfund som følge af coronapandemien. Præcist som vi har set det i en lang række andre fællesskaber og foreninger landet over. Klyngerne har været hårdt ramt, da coronapandemien kom i netop det øjeblik, mange klynger for alvor skulle “stå på egne ben”. Derfor er der også mange klynger, som i dag er gået i stå, og som har brug for at blive genstartet. Gælder det også jeres landsbyklynge, så kontakt meget gerne jeres lokale DGI landsdelsforening, som står klar til at hjælpe jer godt videre.

Nedslag 3: Kombinationen af det organisatoriske arbejde og de konkrete aktiviteter kan være nøglen til succes
En afgørende erfaring fra de seneste års arbejde både i etableringsfasen og i den efterfølgende driftsfase af landsbyklynger er, at nøglen til succes og en bæredygtig klynge kan findes i kombinationen af den organisatoriske proces suppleret med konkrete aktiviteter og arrangementer. Hvad enten det handler om de generelle linjer i klyngesamarbejdet eller om konkrete projekter og temaer som bosætning, infrastruktur, mobilitet osv. Her er brug for at supplere det organisatoriske, politiske arbejde med konkrete aktiviteter. Både for at skabe synlighed, men ikke mindst også for at skabe løbende succeser, som gør det sjovt at være med. Noget af det vigtigste, når vi taler projekter, som er ledet og styret af frivillige kræfter. På den måde bliver kombinationen heraf afgørende for både kommunikation og involvering. De (måske) to vigtigste aspekter af et landsbyklyngesamarbejde.

Alle har opnået noget
Vi er på Sekretariatet ofte blevet spurgt, hvor mange klynger, der har klaret sig godt. Hvem der har været en succes. Og det er et umuligt spørgsmål at svare på. For hvornår klarer en klynge sig godt, og hvornår er den en succes? Fælles for klyngerne er det, at alle har opnået noget. Nogle har fået skabt og forbedret et samarbejde, andre har arrangeret og afviklet fælles arrangementer. Nogle har etableret en fælles hjemmeside eller Facebookside, og andre fælles kalendere. Nogle har skabt nye mødesteder og andre har nedlagt det, der ikke længere er brug for. Nogle klynger er lukket ned, mens størstedelen fortsat eksisterer og lever videre. Nogle i bedste velgående og andre med det yderste af neglene. Men alle har gjort en forskel på hver deres måde. Og det er vi sikre på, landsbyklyngerne fortsat vil gøre.

Når Sekretariatet lukker…
… betyder det naturligvis ikke, at I landsbyklyngerne rundt om i landet nu bliver overladt til jer selv. Med en manglende efterspørgsel efter sekretariatets hjælp og bistand er det besluttet, at organiseringen med et fælles sekretariat mellem parterne i projektet ikke længere er relevant. DGI vil gennem både landskontoret og ikke mindst de 14 lokale landsdelsforeninger fortsat stå til rådighed for at hjælpe de klynger, som måtte have lyst og brug for det. På samme måde som organisationen gør over for dets næsten 7.000 medlemsforeninger. Så står jeres landsbyklynge i en situation, hvor I har brug for sparring, råd eller vejledning, så kontakt meget gerne den landsdelsforening, som dækker jeres område. Find den og dets kontaktinformationer på www.dgi.dk.

Jeres kortlægningsrapporter og strategiplaner er fortsat tilgængelige på www.landsbyklynger.dk. Det vil de være i de kommende måneder, men hjemmesiden vil lukke i løbet af 2023. Kig derfor gerne hjemmesiden igennem for at sikre, I har det, I skal bruge.

Tak
Med det nærmer vi os afslutningen på det sidste nyhedsbrev med Sekretariat for Landsbyklynger som afsender. Og med det er der også tilbage først og fremmest at sige TAK. Tak til de mange af jer frivillige, som har brugt utallige af eftermiddage, aftener, weekender osv. på at etablere jeres landsbyklynge. På møder, på planlægning osv. På at skabe et tværgående samarbejde til gavn for de mange.

På vegne af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI. Tak!